Online catalogus

Het meerjarige samenwerkingsprogramma Wij&Wadvogels bestaat uit meer dan 20 deelprojecten die samen het totale programma vormen om van het waddengebied een gezonder en fijner leefklimaat voor vogels te maken. De deelprojecten zijn verdeeld over 3 sporen om een zo breed moeglijke impact te maken. Spoor 1 omvat fysieke maatregelen, oftewel "schop-in-de-grond"-projecten om het fysieke leefgebied van vogels te verbeteren. Spoor 2 omvat brede publiekscommunicatie en lokale geleiding, oftewel: het effectief inzetten van adequate communicatie en handelingsperspectieven om mensen bewust te maken van wat er met de wadvogels aan de hand is. Spoor 3 richt zich op het kennisontwikkeling en -uitwisseling waarbij de effectiviteit van de genomen maatregelen worden gemeten.

In deze online catalogus staan de opgeleverde onderzoeks- en monitoringsrapporten van de deelprojecten op een rij.