Deelproject 1.1: Nestbescherming en monitoring tapuit in Noordduinen

Samenvatting:

De tapuit wordt in Nederland met uitsterven bedreigd. Een van de laatste en grootste populaties bevindt zich in Noordduinen van Den Helder. Voordat tapuiten terugkeren naar de Noordduinen om te broeden, worden nesten die in voorgaande jaren zijn gebruikt schoongemaakt en ontdaan van ingestoven zand. Wanneer ze zijn teruggekeerd worden hun kleurringen afgelezen, territoria en nesten vastgesteld en worden nesten in predatie-gevoelige stukken duin van nestbescherming voorzien. Met als doel: een toeneme van het aantal broedparen en het daarzaam waarborgen van deze nestbescherming.

Opgeleverde rapporten: