WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is een populaire vakantiebestemming. Het is echter ook het leefgebied van miljoenen vogels. Helaas maken we het vogels, vaak onbedoeld, moeilijk. Af en toe vliegen er vogels op, een mooi gezicht, maar hoe erg is dat eigenlijk? Komen ze weer terug en gaan ze vrolijk verder met waar ze mee bezig waren? Of gaan ze ergens anders naar toe? Het heeft meer invloed dan je denkt.


Topsport

Je kunt trekvogels vergelijken met topsporters. Die bereiden zich voor om grote prestaties neer te zetten met een uitgekiend voedings- en trainingsprogramma en voldoende rust. Zo werkt het ook bij vogels die zich in het Waddengebied voorbereiden op hun trek naar het zuiden om te overwinteren of het als tussenstop gebruiken tijdens de najaarstrek. Ze moeten uitrusten en voldoende eten. Sommige vogels eten zelfs zoveel om voldoende energie te krijgen dat ze tot twee keer zo zwaar worden! 

Veel energie nodig!

Je moet je voorstellen dat als vogels gestoord worden bij het eten of bij het slapen ze een stoot adrenaline in hun lijf krijgen. Ze zijn alert, schatten het gevaar in, staan klaar om in actie te komen en hun hartslag schiet omhoog. Als dit een enkele keer gebeurt, is er helemaal niks aan de hand. Behalve als het vaker gebeurt, dan kost het ze namelijk heel erg veel energie. Energie die ze hard nodig hebben om reserves op te bouwen voor hun tocht naar andere gebieden of om hun tocht te vervolgen. Wanneer verstoringen elkaar te vaak opvolgen, leidt het onnodige energieverlies tot een slechtere conditie en daarmee een kleinere kans op het overleven van de trektocht naar het zuiden. 

Hoogwatervluchtplaats

Verstoring is in het bijzonder een aandachtspunt voor de zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen. Hoogwatervluchtplaatsen zijn onmisbaar voor wadvogels, en schaars. Hier kunnen vogels heen vluchten als het hoog water is. Bij laag water vallen de wadplaten droog en is er allerlei voedsel voor ze te vinden: schelpdieren, pieren en kleine krabbetjes. Bij hoog water kunnen ze geen voedsel zoeken en benutten ze de tijd met rusten, vaak in grote groepen dicht bij elkaar. Juist op deze hoogwatervluchtplaatsen, kan één nietsvermoedende recreant zomaar tienduizenden wadvogels verstoren wanneer er te weinig afstand wordt gehouden. Gaat er één op de wieken, dan gaan ze allemaal!

Strandbroeders

Met alle drukte op het strand sta je er vaak niet bij stil dat het strand eigenlijk ook een broedgebied is voor vogels zoals de strandplevier, bontbekplevier en de dwergstern. We noemen ze daarom strandbroeders. Ook hier is verstoring door recreanten een belangrijk aandachtspunt. Wanneer strandbroeders te vaak het nest moeten verlaten komen er (te) weinig jongen groot.