Over WADdoejij

Met #WADdoejij slaat Vogelbescherming Nederland samen met Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Waddenvereniging de handen ineen voor de wadvogels. De natuurorganisaties willen waddenliefhebbers bewust maken hoe belangrijk het is om vogels niet onnodig te verstoren.


De campagne #WADdoejij maakt onderdeel uit van het meerjarige samenwerksprogramma Wij&Wadvogels. Hierin werken de zeven natuurorganisaties samen aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Het programma, dat in 2019 is gestart, bestaat uit concrete maatregelen op plaatsen waar vogels broeden en rusten, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen. Daarnaast loopt er een uitgebreid kennis- en onderzoeksprogramma en worden bewoners en bezoekers bewust gemaakt van het belang van rust voor vogels en hoe je van het Waddengebied kunt genieten zonder vogels (onbedoeld) te verstoren.

Meer weten over Wij&Wadvogels? Ga naar de online catalogus en ontdek wat we allemaal voor de wadvogels doen!

‘Wij&Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het Investeringskader Waddengebied, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.