De Wadden. Voor vrije vogels. En mensen.

Met #WADdoejij slaat Vogelbescherming Nederland samen met Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Waddenvereniging de handen ineen voor de wadvogels. De natuurorganisaties willen waddenliefhebbers bewust maken hoe belangrijk het is om vogels niet onnodig te verstoren. Ga je binnenkort naar het Waddengebied, dan heb je grote kans om onze oproep tegen te komen op de veerboten of via Facebook of Instagram. De komende jaren gaan we onze activiteiten verder uitbouwen.  

#WADdoejij onderdeel Wij&Wadvogels

De campagne #WADdoejij maakt onderdeel uit van Wij&Wadvogels. In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij&Wadvogels’ werken de natuurorganisaties samen aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Het programma, dat in 2020 is gestart, bestaat uit concrete maatregelen op plaatsen waar vogels broeden en rusten, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen. Daarnaast loopt er een uitgebreid kennis- en onderzoeksprogramma en worden bewoners en bezoekers bewust gemaakt van het belang van rust voor vogels en hoe je van het Waddengebied kunt genieten zonder vogels (onbedoeld) te verstoren.

‘Wij&Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.