Deelproject 3.1: Professioneel monitoren

Samenvatting:

Om de effectiviteit van de deelprojecten op de juiste manier te meten is het van groot belang dat is op geprotocoleerde, eenduidige wijze gebeurt. In dit deelproject werd daarom gestart met een nulmeting voor de beoogde deelprojectlocaties om vervolgens een gestructureerde monitoringsopzet te ontwikkelen. Daaropvolgend vindt jaarlijks een verdiepende monitoring van kustbroedvogels plaats.

Opgeleverde rapporten: