Deelproject 3.4: Effectiviteitsmeting activiteiten draagvlak en bewustwording

Samenvatting:

In dit deelproject wordt onderzoek uitgevoerd om de effectiviteit te meten van de Wij&Wadvogels-activiteiten op het gebied van draagvlak en bewustwording. In hoeverre vinden mensen natuur en natuurherstel belangrijk? Zijn de zich bewust van hun eigen (negatieve) impact op de natuur? Weten men wat je moet doen om de natuur en de vogels een handje te helpen? Wat drijft mensen om naar het waddengebied te komen? Na een 0-meting en tussentijds onderzoek onder ondernemers, omwonenden en bezoekers weten we of de verschillende Wij&Wadvogels-activiteiten effect hebben op kennis, houding en gedrag. 

Opgeleverde rapporten: