Deelproject uitgelicht! Binnendijkse eilandjes Ruidhorn door Natuurmonumenten versneld hersteld

Soms zit de pracht van een natuurgebied juist in het rauwe en weidse – iets dat zeker voor Ruidhorn geldt. Kijkend naar de binnendijkse zilte graseilanden in al haar groenschakeringen, die met grote zorg zijn aangelegd door Natuurmonumenten, kan men op de achtergrond de vlammen van de nabijgelegen energiecentrale zien branden. Een bijzonder contrast dat laat zien dat natuur en menselijke architectuur hand in hand kunnen gaan. Mits er met toewijding wordt toegezien op en wordt geïnvesteerd in het behoud en de optimalisatie van zo’n mooi natuurgebied als Ruidhorn en het Uithuizerwad waar onze wadvogels hartenlust kunnen (over)leven. Een veldbezoek met Natuurmonumenten als gastheer geeft een kijkje in de keuken bij één van de 24 deelprojecten van Wij&Wadvogels.

Natuur onder druk

Het zal menig bezoeker van Ruidhorn en het Uithuizerwad verbazen dat deze weidse aanblik en daarmee ook de natuur onder druk staan. Door onder andere eentonige landbouw wordt het voedselaanbod voor wadvogels en hun jongen alsmaar beperkter en dat heeft een sterke negatieve impact op de populatie. Voor het meerjarige samenwerkingsproject Wij&Wadvogels pakt Natuurmonumenten pakt als beheerder hier de rol om die druk weg te nemen door versneld zilte graseilanden te realiseren.

“In totaal zijn in de eerste fase van dit project drie eilandjes aangepast door ze in eerste instantie te verlagen om ze vervolgens op te hogen met schelpenzand”, vertelt Willem Klok, projectleider Natuurmonumenten aan de gehele projectgroep van Wij&Wadvogels tijdens een veldbezoek, waar ze overigens door een grote kolonie foeragerende brandganzen werd verwelkomd. “Met kleine stuwtjes controleren we het waterpeil in dit gebied zodat deze wadvogels tijdens het broedseizoen geen overstromingen te vrezen hebben, hetgeen nu steeds vaker het geval is door klimaatverandering”.

Predatie op de loer

Naast de gevolgen van eentonige landbouw en overstromingen wordt predatie ook nauwlettend gemonitord. “Vossen zijn ongelofelijk slimme roofdieren waar we alleen maar respect voor kunnen hebben, maar om de vogelpopulatie te handje te helpen moeten we weten hoe vossen zich door het leven bewegen. We hebben er een aantal van een zender voorzien waarmee we grip krijgen op hun routine. Deze kennis zetten we onder andere in bij het realiseren van initiatieven als deze eilandjes. Het leert ons ook dat we in een ideale wereld nog weer meer van dit soort gebieden zouden moeten aanleggen om een gezonde vogelpopulatie op peil te houden”, benadrukt Klok.

Ambitieus de volgende fase in

Over een tweede fase van Wij&Wadvogels is Klok positief en ambitieus. “Er zal zeer waarschijnlijk een tweede fase volgen van dit project en daar zetten we vol goede moed in op de realisatie van nog meer eilandjes zoals deze voor uiteindelijk een gezonder kustgebied in Groningen. Of een groter gebied verlagen en te ontwikkelen tot zilte graslanden haalbaar is zal nader onderzocht moeten worden, maar aan ambitie ontbreekt het ons in ieder geval niet!”

In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij&Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij&Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.