Kennisdag

Uitnodiging kennisdag Wij&Wadvogels 30 januari 2024

De urgentie om vogels in het waddengebied te beschermen en te behouden, is onverminderd hoog. Daar zetten wij ons in het programma Wij&Wadvogels met vereende krachten voor in. Dit doen we in drie complementaire sporen: fysieke maatregelen, gedragsverandering en kennis vergaren en uitwisselen.

Kennisdag vol inspiratie en informatie

Er gebeurt momenteel veel in de deelprojecten van fase I. Een aantal van deze projecten ronden we de komende periode af. Daarom nodigen wij iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt van harte uit voor een bijeenkomst om kennis te delen. We beloven je een bijeenkomst vol inspiratie en informatie. Een dag om in gesprek te gaan en elkaar te ontmoeten. Een dag om stil te staan bij ons waardevolle werk voor de wadvogels.

Programma kennisdag

Locatie: Afsluitdijk Wadden Centrum, Afsluitdijk 1c, Kornwerderzand

9.30 - 10.00 uur
Ontvangst en elkaar ontmoeten 

10.00 - 10.30 uur
Opening door dagvoorzitter Marre Walter, Beheerautoriteit Waddenzee

Inspirerende, korte bijdragen van:
- Meinte Engelmoer over topprestatie trekvogels 
- Eva Kok van NIOZ over onderzoek naar de kanoet

Welkomstwoord namens Stuurgroep door Manon Tentij, Vogelbescherming Nederland

10.30 - 12.00 uur

Presentatie over predatie in fase I

Door Bob Jonge Poerink in opdracht van Het Groninger Landschap
Presentatie over drones voor ecologie
Door Laura Govers van Rijksuniversiteit Groningen 
Presentatie over effect monitoren​
Door Gerrit Dommerholt van Vogelbescherming Nederland en Sjoerd Duijns van Sovon 

12.00 - 13.00 uur
Lunchen, elkaar ontmoeten en interactieve presentatie met Waddenvereniging over hun trainingen

13.00 - 14.15 uur
Inspirerende, korte bijdragen van:

- Marre Walter over haar visie op het beheer in Waddengebied
- Denise Roffel over belang samenwerken in Waddengebied
- Willem Klok (Natuurmonumenten) over ganzen vroeger en nu 
- Tim Zutt (Landschap Noord-Holland) over broedsucces tapuit

Presentatie over effectmeting communicatieactiviteiten
Door Akke Folmer en Ben Wielenga van Stenden Hogeschool
Presentatie over kunstmatige broedeilanden
Door Mark van den Anker van Staatsbosbeheer

14.15 - 15.00 uur
Met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal stellingen.
Afronden inhoudelijke deel van de kennisdag.

15.00 - 16.00 uur
Informele samenkomst met een hapje en drankje.