Privacy statement Wij&Wadvogels - In vogelvlucht

Verwerking van persoonsgegevens

Wij&Wadvogels – In vogelvlucht is een gratis, tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief uitgevoerd door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company en de Waddenvereniging.

Echter, na ontvangst van uw aanmelding is enkel Vogelbescherming Nederland in beheer van uw e-mailadres en verwerken zij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Ook worden uw gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Vogelbescherming Nederland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en nemen passende beveiligingsmaatregelen om ze te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen, verlies, vernietiging of beschadiging. Daarnaast hebben alleen personen werkzaam bij Vogelbescherming Nederland toegang tot uw persoonsgegevens, die deze gelet op hun functie nodig hebben. Alle medewerkers (inclusief vrijwilligers en externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Soort gegevens en doel verwerking persoonsgegevens

Voor de gratis, tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief Wij&Wadvogels – In vogelvlucht wordt enkel uw e-mailadres verwerkt door Vogelbescherming Nederland. Wij&Wadvogels – In vogelvucht is een nieuwsbrief met uitsluitend informatieve doeleinden.

April 2022