Op de bank met Waddenvereniging en Staatbosbeheer

Iedere twee maanden nodigen we twee bevlogen mensen uit bij ons op de bank die hart hebben voor de vogels in het Waddengebied en zich op hun eigen manier actief inzetten om de wadvogelpopulatie elke dag een beetje gezonder te maken. Dit keer met Christine Wijshake, Directeur Waddenvereniging en Riena Tienkamp, Hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland.

Christine Wijshake

Functie & organisatie: Directeur Waddenvereniging
Favoriete plek in het waddengebied en in één zin waarom: "Onmogelijke vraag natuurlijk, één favoriete plek in zo’n uitgestrekt gebied! Doe dus maar: de plek die ik nog níet ken!"

Riena Tienkamp

Functie & organisatie: Hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland
Favoriete plek in het waddengebied en in één zin waarom: 'Aan de noordkant van het ‘zesde Waddeneiland’ Wieringen ligt Vatrop, waar je in één stap van de prachtige binnendijkse natuur op het pure wad staat...'

Wij&Wadvogels – waarom is dit programma zo belangrijk?

Christine: 'Het draait in het Waddengebied om samenleven van mensen met natuur. Dan is het belangrijk om mensen bewust te maken van hun impact op die natuur. Dat is zeker niet alleen negatief. Mensen kunnen ook een positieve impact hebben op de natuur. Dat ‘grotere plaatje’ kan je onmogelijk met één organisatie voor het voetlicht krijgen. Daar heb je een samenwerkingsverband als Wij&Wadvogels voor nodig.'

Riena: 'Vanuit Noord-Holland hebben we een relatief klein stukje wad onder onze hoede, met name de eilanden Texel en Wieringen. Ja, Wieringen blijven wij ook nog steeds met een knipoog een eiland noemen! Beide plekken zijn enorm belangrijk, bijvoorbeeld voor trekvogels. Maar als beheerders kunnen wij ons niet beperken tot ‘alleen maar’ het beheer van de bestaande natuur. Het Wad heeft een kwaliteitsimpuls nodig die we alleen maar kunnen realiseren in samenwerking en samenhang met alle andere partijen in het gebied. Dat gebeurt onder de vlag van Wij&Wadvogels.'

Welke rol heeft jouw organisatie binnen Wij&Wadvogels?

Christine: 'De Waddenvereniging geeft onder andere trainingen aan ondernemers, rond het thema ‘goed gastheerschap’ in het Waddengebied. Hoe helpen bijvoorbeeld horecaondernemers hun gasten om van het gebied te genieten zonder het te verstoren? Daarnaast doen we ook onderzoek. In Fase I van Wij&Wadvogels hebben we een nulmeting gedaan naar de kennis, de houding en het gedrag van mensen ten opzichte van het Waddengebied. In Fase II willen we dat voortzetten met publiekscampagnes om het gedrag positief te beïnvloeden. Vervolgens willen we natuurlijk ook een nieuw onderzoek doen om te zien of die campagnes effect hebben. En uiteindelijk hoop je op die manier weer een stapje dichter bij een goede balans te komen, in ons leven in het kwetsbare Waddengebied, of zo je wilt, op de planeet.'

Riena: 'Op Texel en Wieringen beheren we verschillende gebieden langs de Waddenkust, maar ook het Nationaal Park Duinen van Texel. Ook dat gebied, met iconische vogelsoorten als de tapuit, is een integraal onderdeel van het Wad

Op Wieringen hebben wij naast Kleiput Vatrop ook de Broekerpolder, de Oeversche Schor en nog verschillende andere gebieden in beheer. Op die manier kunnen we dus ook expertise inbrengen bij de andere beheerders binnen Wij&Wadvogels. Ook onze waddenecoloog Albert Oost heeft daar een belangrijke rol. Kennis en meedenken, daar draait het volgens mij om. Wat dat betreft heeft Staatsbosbeheer als ‘uitvoerder’ van Rijksbeleid natuurlijk wel een andere positie, maar in samenhang met ledenverenigingen als Natuurmonumenten of de Provinciale Landschappen, hebben we daar volgens mij een goede synergie gevonden.'

Essentiële waddenbagage…

Christine: 'Je hoort vaak zeggen dat slecht weer niet bestaat, alleen slechte kleding. Pas waren we op Ameland, in heftig weer; en dat bedoel ik op een positieve manier. Aan het begin van het wandelpad naar Het Oerd stond al een bordje dat het terrein erg nat kon zijn.  Dan kan je zo blij zijn met je stevige wandelschoenen en je oude, maar nog prima werkende regenpak!'

Riena: 'Ik zou vooral graag zaken thuislaten. De stress en de werkdruk bijvoorbeeld. Op de Wadden vind je rust. Daar zet je dingen van je af. En tegen anderen zou ik liefst zeggen: laat ook je hond thuis! Echt, ik zat ooit op een boot die ons naar een wadplaat moest brengen. Had iemand toch een hond meegenomen?! Dat is geen goede combinatie met zeehonden.'

Heb je een tip om het ultieme wadgevoel te ervaren?

Christine: 'Bij mijn nieuwe baan als directeur van de Waddenvereniging hoorde laats ook een onvermijdelijke fotoshoot. De fotograaf nam me mee naar de Waddenkust bij Ternaard. Het was gemeen koud, maar zonnig. Op de kwelder lagen brokken bevroren slib. Het was, kortom, stil, ruig en prachtig. Op zo’n moment kan je echt even het idee krijgen onderdeel te zijn van iets groots.'

Riena: 'Nog indrukwekkender dan Waddeneilanden vind ik de droogvallende platen. Laat je daar eens afzetten door een boot; en op tijd weer oppikken natuurlijk, als het water weer opkomt. Op een plaat kan je in de volle omvang de pure rauwheid van het wad ervaren. In een bos kan je zo’n gevoel misschien een klein beetje benaderen bij een heel oude boom, maar op een wadplaat is de natuur nóg overweldigender.'Tekst: Rob Buiter