Op de bank met… provincie Groningen en het ministerie van LNV

Iedere twee maanden nodigen we twee bevlogen mensen uit bij ons op de bank. Mensen met hart voor de vogels in het Waddengebied. Zij zetten zich op hun eigen manier actief in om de wadvogelpopulatie elke dag een beetje gezonder te maken. Dit keer op de bank Wim Schoorlemmer, beleidscoördinator op het directoraat Natuur en Visserij bij het ministerie van LNV, en Allix Brenninkmeijer, waddenecoloog bij provincie Groningen.

Wim Schoorlemmer

Functie & organisatie: beleidscoördinator op het directoraat Natuur en Visserij bij het ministerie van LNV.
Favoriete plek in het waddengebied: “Nu al de Polder Wassenaar op Texel, vanwege het lonkende perspectief van de kwelder die daar zal ontwikkelen, wanneer het getij weer toegelaten zal worden tussen de dijken.”

Allix Brenninkmeijer

Functie & organisatie: Waddenecoloog bij provincie Groningen
Favoriete plek in het waddengebied: “Het onbewoonde Waddeneilandje Griend, waar ik nu als vrijwillig vogelwachter met jou zit te bellen en waar de vogels nog écht vrij spel hebben, zonder toeristen.”

Wij & Wadvogels – waarom is dit programma zo belangrijk?

Wim: “Vogels zijn de meest zichtbare vertegenwoordigers van de waddennatuur. Veel internationale afspraken rond dit gebied draaien ook om de bescherming van vogels. Het programma Wij&Wadvogels is de noodzakelijke kapstok om veel projecten rond bescherming van vogels in samenhang mogelijk te maken."

Allix: “Dit is één van de vier programma’s die kennisleemten aanpakken. Ook de Swimways is zo’n programma. We wisten vrijwel niets van de vissen rond het wad, domweg omdat er geen grootschalig bevisbare soorten voorkomen. Wij&Wadvogels kijkt hoe we wadvogels kunnen wapenen tegen predatie en verstoring door mensen. Tot nu toe gebeurde dat hooguit halfslachtig, op een manier die kool en geit wilde sparen. Nu gebeurt het systematisch en in samenhang met de andere programma’s. Alleen dan leer je wat zinvol beheer is en wat niet.”

Welke rol heeft jouw organisatie binnen Wij&Wadvogels?

Wim: "LNV is samen met het Waddenfonds en de provincies een belangrijke financier van dit programma, met name in Fase II. Het ministerie houdt natuurlijk ook een vinger aan de pols waar het gaat om de opgaves die we in Europees verband hebben, over Natura 2000."

Allix: “Samen met Noord-Holland en Friesland, zit Groningen in het Investeringskader Waddengebied. We hebben ons daarmee gecommitteerd aan diverse belangrijke projecten om de natuur op te krikken. Het Eems-Dollardgebied hoorde formeel nog niet bij fase I van Wij&Wadvogels, maar ook daar hebben we geïnvesteerd in bescherming van visdieven, noordse sterns en kluten, bijvoorbeeld op een door ons aangelegd broedeiland bij Eemshaven.”

Essentiële waddenbagage…

Wim: “Bij deze vraag zeggen veel mensen vast: een kijker? Maar in mijn geval is dat echt wel bijzonder, want ik ben helemaal geen vogelaar. Toch vind ik een kijker essentieel om het open landschap te ervaren. Het wad is, anders dan de open zee, een landschap met een einde. Staand op de dijk, turend naar de eilanden aan de overkant van de Waddenzee, helpt een kijker om de openheid in je op te nemen.”

Allix: “Een goed humeur is wel handig als je wekenlang op Griend vertoeft. Ooit was ik hier na twee weken storm. Dan ontmoet je best veel dood en verderf in de broedkolonies van meeuwen en sterns. Maar ja, met dertigduizend nesten van kokmeeuwen waar gemiddeld maar één jong groot wordt, sterven er anderhalf per nest een natuurlijke dood. Dat zijn dus zomaar vijftigduizend dode meeuwtjes die ook een aanslag op je goede humeur kunnen doen. Om van de vogelgriep nog maar te zwijgen.”

Heb je een tip om het ultieme wadgevoel te ervaren?

Wim: “Staand op die dijk kan je bij laagwater makkelijk denken dat het wad vooral een grote bak met modder is. Maar om met een groot filosoof te spreken: je krijgt het pas door als je het ziet. Wind en regen helpen dan alleen maar om het ultieme gevoel te ervaren. Zelfs op de dijk bij de Eems, kijkend over het enige stukje ‘betwiste grond’ dat Nederland met Duitsland deelt, kan je ondanks windmolens en industrie het wad ruiken. Geweldig!"

Allix: “De weidsheid rond Griend is prachtig. Je kijkt van Den Helder tot Schier en van Terschelling tot de windparken in het IJsselmeer, al is dat laatste natuurlijk wat minder weids. Als je dan bij laagwater een zonsondergang ziet boven het spiegelende wad met een klein laagje achtergebleven water, dat is echt vet.”

Tekst: Rob Buiter