Op de bank met Het Groninger Landschap & de Waddenvereniging

Iedere twee maanden nodigen we twee bevlogen mensen uit bij ons op de bank die hart hebben voor de vogels in het Waddengebied en zich actief inzetten om de wadvogelpopulatie elke dag een beetje gezonder te maken. Dit keer Renate de Backere van de Waddenvereniging en Arjan Hendriks van Het Groninger Landschap. Hoe dragen zij hun steentje bij - afzonderlijk en met elkaar?

Renate de Backere

Organisatie: Waddenvereniging
Functie: Trainer en coördinator afdeling Wereld Erfgoed Educatie
Wat: Leert ondernemers en andere betrokkenen hoe waardevol de Wadden zijn
Samen met: De regiomarketeers van Visit Wadden
Favoriet: Wadlopen

Arjan Hendriks

Organisatie: Het Groninger Landschap
Functie: Beheerder en deelprojectleider Wij&Wadvogels
Wat: Onderzoek maatregelen om het broedsucces van kustbroedvogels te vergroten
Samen met: In overleg met andere beheerorganisaties
Favoriet: De dijk boven de Klutenplas met uitzicht op de kwelder en het wad

Waarom is een project als Wij&Wadvogels zo belangrijk?

Renate: “Trekvogels lijken soms de weg van de meeste weerstand te kiezen. Ze vliegen tienduizend kilometer om hier te foerageren. Daar heb ik veel bewondering voor. Na hun tocht uit Spanje of Noord-Afrika hebben ze de Wadden echt nodig. Daarom moeten we zorgen voor een rijk gevulde tafel hier. Met dit project pakken we die verantwoordelijkheid met negen organisaties gezamenlijk op.”

Arjan: “Het broedsucces van veel kustbroedvogels is te laag. Te weinig jongen worden groot. Daarvoor kun je meerdere oorzaken aanwijzen, bijvoorbeeld zomeroverstromingen, voedseltekort en/of predatie. Vanuit deze samenwerking doen we gezamenlijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke maatregelen daartegen. Ieder vanuit zijn eigen gebied en kennis. Dat levert straks inzichten op die we gezamenlijk kunnen uitvoeren.”

Welke rol heeft jouw organisatie binnen het project?

Renate: “De Waddenvereniging staat voor het beheer en behoud van de natuur in Werelderfgoed Waddenzee. In de hele breedte, van een rijk bodemleven tot alles wat nodig is om de gevolgen van klimaatveranderingen op te vangen. Wij komen op voor de belangen van de Waddenzee en proberen de betrokkenheid van bewoners en betrokkenen te vergroten, maar we zijn geen gebiedsbeheerder. Dat maakt samenwerkingen als deze zo belangrijk.

Arjan: “Het Groninger Landschap is beheerder van gebieden in het Waddengebied en we brengen als zodanig onze kennis en ervaring in. Veel van de data en output die wij voor dit deelproject verzamelen, vormen de basis voor maatregelen die binnen andere deelprojecten of door gebiedsbeheerders kunnen worden gebruikt. Dat kunnen zowel beheer- als fysieke inrichtingsmaatregelen zijn, zoals stroomrasters, broedeilandjes of een aangepast waterbeheer.”

Op vakantie naar het wad neem ik mee…

Renate: “Mijn neopreenschoentjes! Die trek ik aan als ik ga wadlopen. Zodra het water zich terugtrekt, loop je een wereld vol rijkdom binnen. Dat vind ik prachtig.”

Arjan: “Mijn verrekijker en telescoop. Ik ben geen rasvogelaar die stad en land afreist om bijzondere vogels te spotten. Maar ik kijk wel graag naar de vogels in het Waddengebied.”

Heb je een tip om het ultieme wadgevoel te ervaren?

Renate: “Droogvallen met een platbodem. Midden op de wadplaat ervaar je de stilte, rust en ruimte. Dat is echt uniek en zo donker, dat je bij helder weer de melkweg kan zien.

Arjan: “Ga eens wadlopen. Ervaar de schoon- en weidsheid van de Wadden. Er valt zo veel te zien en ontdekken. Doen dus!”