Wereld Trekvogeldag in Waddengebied

Op zaterdag 14 oktober is het Wereld Trekvogeldag (World Migratory Bird Day). Om bezoekers bewust te maken van het beschermen en behouden van trekvogels in Werelderfgoed Waddenzee. In het gehele Waddengebied, dus ook in Duitsland en Denemarken, zijn dat weekend activiteiten.

World Migratory Bird Day (WMBD) is een campagne om mensen bewust te maken over de noodzaak trekvogels en hun leefgebieden te behouden. Het heeft een wereldwijd bereik en is een effectief instrument om het bewustzijn te vergroten over de bedreigingen voor trekvogels en hun ecologische belang. En over de noodzaak van internationale samenwerking om deze vogels te behouden.

Elk jaar komen mensen over de hele wereld in actie en organiseren zij activiteiten, zoals vogelfestivals, educatieve programma's, tentoonstellingen en excursies om WMBD te vieren. Al deze activiteiten kunnen op elk moment van het jaar zijn. In landen of regio's is de piek van migraties namelijk op andere momenten. De belangrijkste dagen voor de internationale vieringen zijn op de tweede zaterdag in mei en oktober.

Meer informatie over WMBD staat op de website van World Migratory Bird Day.

Programma per locatie

Op 14 oktober zijn er op Texel, Schiermonnikoog en bij Lauwersoog activiteiten. Om bezoekers te inspireren over de fascinerende wereld van trekvogels. En om ze te laten ontdekken welke essentiële rol de Waddenzee daarin speelt. Ervaren experts staan klaar om bezoekers van alles te vertellen. Kom ook en ontdek de schoonheid van trekvogels en de diversiteit van het Waddengebied.

Hieronder in het kort wat per locatie te doen en beleven is. Meer informatie over het programma per locatie vind je op de website van de organisatie (zie de links).

Park Lauwersmeer

  • Beleef de vogeltrek, excursie waddendijk Bantpolder, 9.30-11.00 uur
  • Themamiddag vogels, activiteitencentrum Lauwersnest, 13.00-16.00 uur
  • Vogels kijken bij Jaap Deensgat, 10.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Meer informatie op de website van Nationaal Park Lauwersmeer.

Texel, Vogelinformatiecentrum

Verschillende excursies rond het thema vogeltrek: 

  • 9.00-11.00 uur vogelexcursie lopend
  • 9.30-12.30 uur vogelexcursie per minibus langs vogelboulevard
  • 13.30-16.30 uur vogelexcursie per minibus door Nationaal Park Duinen van Texel

Texel, Natuurcentrum De Marel

  • 13.30-15.30 uur vogelexcursies door Waalenburg
  • 10.00-17.00 uur voorlichting en panel over vogeltrek in gemaalhuisje aan Waddendijk in De Cocksdorp

Meer informatie op de website van Vogelinformatiecentrum Texel en Vogelexcursie Texel.

Schiermonnikoog    

  • 9.30-11.30 uur trekvogelwandeling (vertrek: Het Baken, Reeweg 9)

Meer informatie op de website van Natuurmonumenten.

Trekvogels tellen

Op zondag 15 oktober zijn er tellingen van trekvogels. Dit gebeurt door vrijwilligers op meerdere zogenoemde telposten. Nieuwsgierig hoe dat tellen gaat? U bent van harte welkom om dit mee te beleven op een telpost. Dit kan op ieder gewenst moment tussen 7.30 en 12.00 uur. Meld u daarvoor wel vooraf aan.

Meer informatie op de website van Vogelbescherming Nederland.

Van levensbelang

Waarom het Waddengebied voor de trekvogels van levensbelang is, lees je in dit artikel: WADdoejij | Miljoenen trekvogels afhankelijk van Waddenzee.

 

Tekst: Karin van Rijnsoever
Foto: Vogelgalerij, Anko Lubach