Waardevolle kennisdag Wij&Wadvogels

Uit alle windrichtingen kwamen 30 januari mensen naar Afsluitdijk Wadden Center. Zij deden dit voor de kennisdag van Wij&Wadvogels. We beloofden een dag vol informatie en inspiratie. En die belofte konden we waarmaken dankzij alle bevlogen bijdragen van vele sprekers.

In dit artikel blikken we kort terug op al deze bijdragen. Want kennis delen stopt natuurlijk niet bij deze kennisdag. Heb je nog vragen over een bepaald onderwerp? Of wil je nog eens van gedachten wisselen met een  spreker? Je vindt hun mailadres hieronder.

Terugblik met Ingrid Aaldijk en Marre Walter

Ingrid en Marre blikken samen terug op de kennisdag. Zij nemen daarvoor plaats op de welbekende bank van Wij&Wadvogels.

Lees het artikel 'Op de bank met... Marre Walter en Ingrid Aaldijk' 

Meinte Engelmoer over topprestatie trekvogels

Meinte is een gepensioneerd ecoloog. Hij werkte jarenlang bij de provincie Friesland als adviseur natuurmonitoring. Een echte vogelaar met veel kennis over allerlei vogelsoorten. Hij vertelde over de impact van menselijke verstoring en de topprestatie van trekvogels.

Contact met Meinte: m.engelmoer@kpnmail.nl

Eva Kok over onderzoek naar kanoet

Eva werkt bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Daar werkt zij als gedragsecoloog met een passie voor vogels en mariene ecosystemen. Met een fascinatie voor het begrijpen waarom individuen zich gedragen zoals ze doen. Ze vertelde over haar onderzoek naar de kanoet.

Contact met Eva: e.kok@nioz.nl

Bob Jonge Poerink over onderzoek predatie

Bob werkt als adviseur en docent op het gebied van ecologie en milieu. Ook is hij zelfstandig onderzoeker met brede ecologische kennis. Dit kwam goed van pas in zijn onderzoek naar predatie. Dit voerde hij uit in opdracht van Het Groninger Landschap.

Lees het artikel 'Kweldervossen slaan deuk in kustbroedvogels'

Bekijk de presentatie over predatie in fase I

Contact met Bob: bob.jongepoerink@ecosensys.nl

Laura Govers over drones voor ecologie

Laura is universitair docent en onderzoeker in de mariene ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Zij probeert toegepast onderzoek aan kustecosystemen te linken aan actuele natuurbeheersvraagstukken. Voor Wij&Wadvogels deed zij onderzoek naar het gebruik van drones voor ecologieonderzoek.

Lees het artikel 'kustbroedvogels tellen met drones'

Contact met Laura: l.l.govers@rug.nl

Gerrit Dommerholt en Sjoerd Duijns over effect monitoren​

Gerrit is deelprojectleider monitoring bij Wij&Wadvogels. Hij is al vanaf het prille begin van het beschermen van vogels in het Waddengebied betrokken. Sjoerd Duijns is onderzoeker bij Sovon. Zij vertelden samen over het belang van goed monitoren en onderzoek doen.

Bekijk de presentatie over effect monitoren

Contact met Gerrit: gerrit.dommerholt@vogelbescherming.nl
Contact met Sjoerd: sjoerd.duijns@sovon.nl

Denise Roffel over samenwerken in Waddengebied

Denise werkt bij Rijkswaterstaat Noord Nederland als adviseur Water en Natuur en is vanuit die rol betrokken bij Wij&Wadvogels. Zij vertelde over het belang van samenwerken in het Waddengebied.

Contact met Denise: denise.roffel@rws.nl

Willem Klok over ganzen

Willem werkt als projectmanager bij Natuurmonumenten. Hij is als deelprojectleider van Wij&Wadvogels verantwoordelijk voor de aanleg van sommige vogeleilanden en hoogwatervluchtplaatsen. Ook helpt hij kinderen en volwassenen natuur te ontdekken en beleven. Hij vertelt waar zijn fascinatie voor vogels is ontstaan. 

Contact met Willem: w.klok@natuurmonumenten.nl

Tim Zutt over broedsucces Tapuit

Tim beheert als boswachter bij Landschap Noord-Holland de natuurgebieden in de kop van Noord-Holland. Door onderhoud en toezicht én door veranderingen in de natuur waar te nemen en te onderzoeken. Waar nodig beschermt hij de natuur extra, zoals voor de tapuit. Daar vertelde hij over tijdens de kennisdag.

Bekijk de presenatie over broedsucces Tapuit

Contact met Tim: t.zutt@landschapnoordholland.nl

Akke Folmer over effectmeting communicatieactiviteiten

Akke werkt als docent-onderzoeker bij NHL Stenden. Zij meet in nauwe samenwerking met de Waddenvereniging de effecten van de activiteiten op het gebied van draagvlak creëren en bewustwording. Na een 0-meting en tus­sentijdse verkenning onder ondernemers, omwonenden en bezoekers weten we of de ver­schillende activiteiten effect hebben op kennis, houding en gedrag van de verschillende doel­groepen.

Bekijk de presentatie over effectmeting communicatieactiviteiten

Contact met Akke: akke.folmer@nhlstenden.com

Mark van den Anker over kunstmatige broedeilanden

Mark werkt als projectleider bij Staatsbosbeheer Friesland en is deelprojectleider bij Wij&Wadvogels. Hij is betrokken bij de aanleg van plekken waar vogels zonder verstoring kunnen broeden en foerageren. Hij vertelt ons over de aanleg van kunstmatige broedeilanden.

In april volgt een artikel over dit onderwerp.

Contact met Mark: m.anker@staatsbosbeheer.nl