Terugblik Waddentools Symposium: Beheeradvies op netvlies bestuurders krijgen centraal thema

Afgelopen jaren is Waddentools van start gegaan met onderzoek naar maatregelen voor herstel van de Waddenzee. Voor het ontwikkelen van de herstelstrategie van een rijke optimaal functionerende Waddenzee werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd van de drie Waddentools deelprojecten Wij&Wadvogels, Swimway Waddenzee en Waddenmozaiëk tijdens het Waddentools Symposium op 30 juni.

Waddentools in een notendop

Onder de vlag ‘Waddentools’ slaan drie projecten de handen ineen voor efficiënte kennisuitwisseling. Eén voor één stellen ze een toolbox samen - een soort gereedschapskist gevuld met getoetste maatregelen die bijdragen aan een rijke Waddenzee, iedere project vanuithaar iegen expertise. Daar waar Wij&Wadvogels zich hard maakt voor het hertsel van gezonde wadvogelpopulaties, richt Swimway Waddenzee zich op het achterhalen welke factoren bepalend zijn voor de visstand in de Waddenzee en hoe de visstand kan worden verbeterd. Waddenmozaïek proberen middels onderzoek het functioneren van de onderwaternatuur in de Waddenzee beter te begrijpen. Hierbij ligt de focus op soorten die op en in de bodem leven.

Van onderzoek naar beheeradvies

Centraal stond de vertaalslag van onderzoek naar beheeradvies. Wat betekenen (tussentijdse) bevindingen voor beleid en beheer? Hoe brengen wij de nieuwe kennis op de juiste plek en hoe zorgen wij ervoor dat nieuwe bevindingen daadwerkelijk leiden tot nieuwe herstelmaatregelen? Het publiek was gemêleerd en bestond uit wetenschappers, studenten, beleid, beheer en communicatiemedewerkers. Een interessante mix, wat resulteerde in kritische, doch verrassende vragen. Geleid door dagvoorzitter Paul Rutten (Strategisch Adviseur bij Beheerautoriteit Waddenzee) was er gedurende de dag veel ruimte voor dialoog. Meten is weten, maar met onderzoek alleen ben je er niet. Hoewel gedurende dag de eerste oderzoeksresultaten werden gedeeld, allemaal behoorlijk specialistisch van aard, is de volgende stap het omzetten van deze kennis naar concreet beheeradvies waarop beleidmakers en bestuurder nieuwe beslissingen op durven nemen. 

Meer weten over de eerste onderzoeksresultaten Swimway Waddenzee? Klik hier!
Meer weten over Waddenmozaïek en haar eerste onderzoeksreusltaten? Klik hier!


Bron artikel: Waddentools