Terugblik: Oplevering heringericht natuurgebied Hegewiersterfjild

Het was gezellig druk langs de normaal gesproken rustige Kimswerderweg. Op 21 april werd hier het gedeeltelijk heringerichte natuurgebied het Hegewiersterfjild officieel opgeleverd door Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland. Het Hegewiersterfjild  is een belangrijk leefgebied voor wad- en weidevogels. Een groot deel van het gebied bestond echter nog uit voormalige landbouwpercelen die minder geschikt waren voor vogels. Daarnaast was er al lang de wens om de beleving te verbeteren. Na een intensieve herinrichting is het resultaat zichtbaar – er wordt volop gebroed en een nieuwe uitkijktoren prijkt aan de horizon.

De eerste schop in de grond

In 2015 ging de eerste schop in de grond in dit West-Friese natuurgebied, vlak onder Harlingen. Niet alleen kreeg het een prachtige uitkijktoren zodat mensen op een verantwoorde manier van het gebied kunnen genieten. Willem Klok, Projectmanager Natuurmonumenten, vertelt verder: "We hebben maar liefst 45 hectare klei afgegraven om voor de vogels een natter leefgebied te maken. Want natte voeten, daar houden vogels van." Ook werden er schelpeneilandjes aangelegd voor vogels om op te broeden en dit jaar werd de 'nieuwe' tweedehands uitkijktoren geplaatst zodat mensen van dit bijzondere gebied kunnen genieten zonder de vogels te verstoren.

Bijzonder, compact natuurgebied

Om het gebied feestelijk te openen werden alle betrokkenen die dit project hebben gerealiseerd, maar ook omwonenden uitgenodigd om met eigen ogen het eindresultaat te aanschouwen. Vanaf de uitkijktoren is goed te zien waarom dit gebied zo bijzonder is. Waar aan de ene kant even verderop de auto’s op de N31 voorbij razen, wordt het compacte natuurgebied aan de andere kant begrenst door woonwijken en landbouwpercelen. Toch weten veel soorten vogels dit gebied te vinden. "Er broeden hier typische weidevogels als grutto, kieviet en tureluur maar ook wadvogels visdief en plevier. We zien nu al dat soorten als kluut en bontbekplevier succesvol broeden op de nieuw ingerichte percelen. Door de ligging vlak achter de dijk was het eigenlijk al een ideaal vogelgebied, maar nu een groot gedeelte opnieuw ingericht en daarmee geoptimaliseerd is, des te meer", aldus Willem.

"Dit smaakt naar meer!"

Hoewel dit project is afgerond, is wat Natuurmonumenten betreft het einde nog niet in zicht voor het Hegewiersterfjild. "Er zijn nog te droge percelen die we graag willen aanpakken én de waterhuishouding kan hier verbeterd worden zodat het gebied jaarrond geschikt blijft voor vogels. Dit smaakt naar meer, want hier liggen kansen!", besluit Willem. Deze kansen zullen naar alle waarschijnlijkheid benut worden in de volgende fase van het programma Wij&Wadvogels als dat met vier jaar wordt verlengd.

Tekst: Malou Sopacua en Hanneke Wijnja