Op de bank met Provincie Friesland en het Waddenfonds

Iedere twee maanden nodigen we twee bevlogen mensen uit bij ons op de bank die hart hebben voor de vogels in het Waddengebied en zich op hun eigen manier actief inzetten om de wadvogelpopulatie elke dag een beetje gezonder te maken. Dit keer Albert Reitsema van Provincie Friesland en Hans van Hilten van het Waddenfonds. 

Albert Reitsema

Organisatie: Provincie Friesland
Functie: Programma- en projectadviseur Waddengebied
Wat: Ondersteunt de economische en ecologische versterking van het Waddengebied
Samen met: Andere investeerders
Favoriet: Schiermonnikoog

Hans van Hilten

Organisatie: Waddenfonds
Functie: Programmaregisseur
Wat: Voorlichten, beoordelen, adviseren, aanjagen en controleren
Samen met: Initiatiefnemers
Favoriet: De Kiekkaste in Noordoost Groningen

Waarom is een project als Wij&Wadvogels zo belangrijk?

Albert Reitsma: “Voor de wadvogels is dit gebied cruciaal om te overleven. Ze broeden hier of komen op kracht tijdens de vogeltrek. Ze horen ook in het landschap. Wij & Wadvogels probeert het leefgebied van de vogels te versterken. Dat is nodig, want ze vinden hier steeds minder rust. Als ik vroeger in het najaar wel eens naar Schiermonnikoog ging, was het daar wat toerisme betreft uitgestorven; nu is het daar het hele jaar druk. Natuurlijk wonen, werken en recreëren er ook mensen in het Waddengebied. Dit menselijk medegebruik mag niet ten koste gaan van de natuur. Andere projecten die wij ondersteunen, zijn daarom helemaal gericht op verduurzaming van menselijke economische activiteiten in het Waddengebied. Een voorbeeld is Green Shipping Waddenzee met als doel om de innovaties op het gebied van CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot te versnellen en de daarbij behorende havenfaciliteiten- en infrastructuur te ontwikkelen.”


Hans van Hilten: “In 2007 stelde het Rijk 800 miljoen euro beschikbaar om ter compensatie van de gaswinning in de Waddenzee projecten mogelijk te maken in het Waddengebied die de ecologie en de duurzame economie versterken. In totaal werden er acht thema’s geformuleerd, waaronder energietransitie, toerisme en de natuur. Voor natuur ondersteunt het Waddenfonds projecten die de flyway van Wadvogels versterken. Wij & Wadvogels is wat dat betreft een schot in de roos. De doelstellingen van dit programma dragen heel goed bij aan de doelen van ons thema natuur. Vogels zijn een goede graadmeter voor de natuur. Als we ze meer ruimte geven om te eten, broeden en rusten, versterken we de ecologische functies van het Waddengebied.”

Welke rol heeft jouw organisatie binnen het project?

Albert Reitsma: “Wij & Wadvogels is eerder een programma dan een project, waarin de projecten die er deel van uit maken elkaar onderling versterken. Het is een breed programma, bestaande uit meerdere projecten waarin veel organisaties waaronder de betrokken Waddenprovincies participeren. De doelstellingen daarvan maken het programma uitermate geschikt voor ons, want het past binnen het Investeringskader Waddengebied van de drie provincies. Daarvoor hebben we een behoorlijke som geld gereserveerd, 180 miljoen euro die over een periode van tien jaar zal worden uitgezet. Dat bedrag hebben we in 2016 beschikbaar gesteld voor programma’s en projecten, die het hele gebied sterker maken, zowel ecologisch als economisch. Maar we hanteren wel een multiply-regel. Onze investering moet minstens verdubbeld worden. Dat betekent dat er altijd één of meerdere andere investeerders moeten in stappen, voor minstens de helft. En dat geldt ook voor Wij&Wadvogels. De praktijk zegt nu dat we op drie zitten. Iedere euro die wij investeren, betekent drie euro voor het Waddengebied”

Hans van Hilten: “Wij zijn als Waddenfonds een subsidieverstrekker. Maar dat betekent niet dat we tijdens het proces niet betrokken zijn en blijven. We denken met name aan de voorkant mee, zodat er een goed plan ligt. Maar tijdens de uitvoering kan er van alles veranderen waardoor de subsidiebeschikking soms moet worden aangepast. Wij&Wadvogels zit nu in de eerste fase van uitvoering. De tweede fase begint in 2023. Daar moeten we nog een aanvraag voor ontvangen. We denken mee met de inrichting van het programma en het zoeken naar overige financiers. In de eerste fase kwam er geld van het ministerie, de drie Waddenprovincies, Vogelbescherming Nederland en van ons.”

Op vakantie naar het wad neem ik mee…

Albert Reitsma: ”Mijn wandelschoenen! Ik houd van wandelen. En ik neem ook altijd boeken mee. Voor de volgende vakantie ligt ‘Sinagote’ van Theunis Piersma al klaar, over het leven van de lepelaar.”

Hans van Hilten: “Mijn mountainbike en mijn verrekijker. Ik ben dan wel geen vogelaar, maar vind het altijd leuk om naar ze te kijken en ze te horen. Vooral naar roofvogels, zoals de blauwe kiekendief. En de kluut is mijn favoriet, herkenbaar uit duizenden aan zijn typisch gebogen snavel.”

Heb je een tip om het wadgevoel te ervaren?

Albert Reitsma: “Als jongere werkte ik in de vakanties op Schiermonnikoog, op een kampeerboerderij. Of ik nu moest schoonmaken, helpen op de boerderij of de gasten bezighouden… op Schier geniet je altijd van het eilandleven.”

Hans van Hilten: “De Kiekkaste bij Nieuwe Statenzijl. Dit is een prachtige buitendijkse vogelkijkhut in de Dollard. Vanuit daar zie je hoe de wadvogels leven op de kwelder.”