Normerven weer beschermd

Nadat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was gestopt met schapenbegrazing op de dijk langs het Amsteldiep, waren sommige hekken ook overbodig geworden. Maar het weghalen van een hek leidde tot veel meer recreanten op de dijk en onrust voor schuilende vogels. Tot geruststelling van boswachter Leon Kelder van Staatsbosbeheer kwamen met steun van Wij&Wadvogels zowel het hek als de rust voor vogels weer terug. “Samenwerking bij het beschermen van dit soort hoogwatervluchtplaatsen is essentieel.” 

Buitencategorie

De hoogwatervluchtplaats ‘Normerven’ bij Hippolytushoef is er een uit de buitencategorie, benadrukt boswachter Kelder. “Er rusten hier heel veel scholeksters op de dijk, tijdens hoogwater en voor de dijk zitten in het najaar onvoorstelbare aantallen ruiende bergeenden. In het voorjaar zien we hier juist weer gigantische groepen IJslandse grutto’s opvetten, voor hun trek naar het noorden.”

Kelder schrok zich dan ook een hoedje, toen hij zag dat na de schapen ook een lang hek van de dijk verdween. “In eerste instantie viel het met de drukte van recreanten nog wel mee, maar in coronatijd trokken mensen massaal naar buiten. Zeker de mensen die toen met honden op de dijk kwamen lopen, zorgden voor enorm veel verstoring onder de rustende vogels.” 

Informatiepanelen

Met financiële steun van Wij&Wadvogels is het hek dit voorjaar weer teruggezet. Kelder: “Aan de beide uiteinden was nog wel een slot nodig om ook bepaalde hondeneigenaren duidelijk te maken dat ze er echt niet doorheen konden. Het sluitstuk worden drie informatiepanelen die we deze zomer ook gaan neerzetten; bij de uiteinden van het hek en ook bij het uitkijkpunt. Daar kan je nog steeds prima over de hoogwatervluchtplaatsuitkijken, zonder de vogels te storen. Op de borden leggen we het belang uit van dit soort plaatsen voor de vogels.” 

Bekijk de digitale versie van het informatiebord.

Samenwerking

“Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk samenwerking is bij het bewaren van de rust voor vogels en de ruimte voor mensen”, benadrukt Karin Blanksma, deelprojectleider ‘hoogwatervluchtplaatsen en groene stranden’ voor Vogelbescherming Nederland binnen Wij&Wadvogels. “Uit de analyse van aantallen vogels en hoeveelheid voedsel op het wad, kwam het Normerven als een zogenoemde ‘prioritaire hvp’ naar voren. Dat betekent dat het een bovengemiddeld belangrijke rustplaats is voor vogels.”

“De prioriteit voor waterschappen ligt logischerwijs bij het waterbeheer en het beschermen van het achterland”, erkent Blanksma. “We merken dat de natuur dan soms niet als eerste op het netvlies van de beheerders komt. Des te belangrijker is het dan om samen te werken met de andere partijen in het gebied. Door continu het belang van hoogwatervluchtplaatsen te benadrukken, bij het publiek, maar ook bij overheden en andere betrokken partijen, hopen we dat dit uiteindelijk een soort automatisme wordt.”

Tekst: Rob Buiter

Beeld: Tom Kisjes via Staatbosbeheer en Staatbosbeheer