Einde eiland-strandpaal en wandelroutes op oostpunt Terschelling helpen wadvogels  

Er staat op Terschelling een strandpaal bij: de "einde eiland-paal", een ode aan de strandpalen en tevens de laatste strandpaal aan de oostzijde. Strandpalen, maar ook wandelroutes zijn hulpmiddelen om je plaats te bepalen op het strand, maar ook om vogelverstoring te voorkomen. 

Minder verstoring tijdens broedseizoen

Staatbosbeheer plaatste met hulp van Wij&Wadvogels de "einde eiland-paal" als duidelijk eindpunt voor wandelaars die ‘de hoek’, zoals de Boschplaat wordt genoemd, op gaan. Hiermee wordt voorkomen dat mensen op het uiterste puntje nog wat gaan rondzwerven en daarmee de broedende vogels verstoren, zoals dwergsterns, bontbekplevieren en de meeuwenkolonie. “Einde eilandpaal: doel bereikt!”. 

Aangepaste wandelroutes 

Behalve deze paal is ook de wandelroute verlegd voor mensen die een rondje Boschplaat lopen en voor droogvallers op het wad die vanaf het schip het Boschplaatstrand willen bezoeken. De route nu is ruimer om de broedgebieden heen waardoor er met hoogwater niet te lopen is, enkel met laagwater. Door een infopaneel erbij te plaatsen met een toelichting op het gebied en op de toegangsregels, wordt de vernieuwde inrichting kenbaar gemaakt naar de wandelaars.  

Extra alert bij hoogwater 

Boschplaat is niet alleen een populair broedgebied, maar ook een welkome rustplek voor overwinterende vogels tijdens hoogwater – een zogenaamde “hoogwatervluchtplaats”. Tijdens laagwater eten vogels zich vol op het wad, vaak wat verder uit de kust. Als het tij keert en het water stijgt, zoeken vogels dicht langs de kust naar plekken die niet onder water staan. En dus ook dicht bij de mensen. Zie je een grote groep vogels rusten dicht langs de kust? Houd dan voldoende afstand. 

Direct resultaat te zien 

De vogelwachters die op de derde vogelwachterspost zijn gestationeerd merken het verschil. Vogelwachter Jan vertelt: “Je ziet de mensen naar het infobord lopen, de einde eilandpaal aanraken en de vuurtoren van Ameland bekijken. Daarna een boterhammetje eten en dan weer via het strand terug. Een mooie wandeling, nu met een duidelijk einddoel.” Boswachter Anne Gerben van Staatsbosbeheer: “De tochten van huifkarbedrijf Terpstra houdt in overleg met ons dezelfde route aan en dat is naar beider tevredenheid. En zien de koetsiers iets onderweg wat een aanpassing vraagt, dan kijken we samen naar een oplossing!” 

Tekst: Remi Hougee, Staatbosbeheer
Beeld: Karin Blanksma, Vogelbescherming Nederland