Zes miljoen van ministerie LNV voor tweede fase Wij&Wadvogels

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt zes miljoen beschikbaar voor de tweede fase van het programma Wij&Wadvogels. Daarmee kan dit samenwerkingsprogramma de komende vier jaar nieuwe projecten starten om wadvogels te beschermen.

Algemeen projectleider Ingrid Aaldijk vertelt hoe waardevol deze financiering van het ministerie is. “De urgentie om vogels in het Waddengebied te beschermen en behouden, is onverminderd hoog. Populaties van een groot aantal soorten zijn afhankelijk van het Waddengebied. Daarom werken wij sinds 2019 aan het herstel van gezonde wadvogelpopulaties. De resultaten van fase I van Wij&Wadvogels zijn positief. We leren door te doen, maar we zijn er nog niet. De vele bedreigingen van de wadvogels zijn helaas niet verminderd. Denk bijvoorbeeld aan menselijke verstoring, predatie, klimaatverandering en vogelgriep.”

Door dankzij financiering

“Al bij de start was duidelijk dat een tweede fase met nieuwe projecten nodig is. Daar is financiering voor nodig. Naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvingen we ook geld van de provincies Groningen en Noord-Holland. Het geld van de provincie Friesland volgt hopelijk in januari. Ik ben het ministerie en de provincies dankbaar voor hun bijdragen. De begroting van fase II is nog niet rond. Ik hoop dat we ook het resterende budget gaan ontvangen. Zo kunnen we de wadvogels alle hoognodige hulp bieden.”

Herstel gezonde populaties

“Er is nog veel te doen voor het herstel van gezonde wadvogelpopulaties in het Waddengebied. Daar blijven we ons met het programma Wij&Wadvogels voor inzetten. Dit doen we met allerlei projecten geografisch verspreid in het Waddengebied. Zo maken we echt het verschil voor de wadvogels. Zij hebben onze hulp hard nodig.”

Wij&Wadvogels in het kort

Het programma Wij&Wadvogels is een zogenoemd pluspakket bovenop de Natura 2000-maatregelen voor vogels. De eerste fase van het programma ging in 2019 van start met 25 projecten en een budget van ruim 15 miljoen. Fase II bestaat wederom uit 25 projecten waar in totaal ruim 16 miljoen euro voor begroot  is. Net als in fase I bestaat de uitvoering van de projecten uit drie complementaire sporen:

1. Fysieke maatregelen door aanleg en inrichten van nieuwe locaties voor allerlei soorten vogels en/of versneld herstel van bestaande locaties, zowel binnen- en buitendijks. Deze maatregelen leiden veelal tot ander beheer.

2. Gedragsverandering door mensen bewust te maken van de negatieve gevolgen van verstoring. Dit gebeurt met gedragsbeïnvloeding, communicatie en voorlichting, zowel gericht op het brede publiek als op specifieke hoog-prioritaire gebieden.

3. Kennis vergaren en uitwisselen door het goed meten van de effectiviteit van maatregelen. En door opbouw en vastleggen van bewezen beschermingsmaatregelen (conservation evidence) en actieve (inter)nationale kennisuitwisseling; leren door doen.

Het programmaplan voor fase II staat in de online catalogus op deze website. Daar staan ook de rapporten van de afgeronde deelprojecten van fase I.

Foto: kluten in de waddenzee (Hans Peeters)