Verrekijker voorkomt verstoring

De beste manier om vogels van dichtbij te bekijken? Dat doe je natuurlijk met een verrekijker. Zo voorkom je namelijk dat je de wadvogels verstoort. Sinds deze zomer zijn op zes locaties in het Waddengebied verrekijkers te leen. De ideale manier om nu de zwermen vogels tijdens de vogeltrek te bewonderen.

Deze verrekijkeruitleenpunten zijn een project van Wij&Wadvogels. Daar vertelt Karin van Rijnsoever, projectleider communicatie van het programma Wij&Wadvogels, meer over. “Voor de wadvogels is voldoende rust en ruimte van levensbelang. Mensen realiseren zich vaak niet hoe groot de impact van hun gedrag hierop is. Het verstoren gebeurt namelijk vaak onbewust. Een kleine handeling kan al zorgen dat een grote groep vogels op vliegt. Met de publiekscampagne #WADdoejij proberen we mensen bewust te maken van hun eigen gedrag. Ook leggen we uit wat men kan doen om verstoring te voorkomen. Dat is namelijk heel eenvoudig, bijvoorbeeld door meer afstand te houden.”

Gratis verrekijker lenen

“Om te stimuleren dat mensen afstand houden, kunnen bezoekers van het Waddengebied gratis een verrekijker lenen. Dit is mogelijk gemaakt door het programma Wij&Wadvogels en is onderdeel van onze bewustwordingscampagne #WADdoejij. Op dit moment is er op zes locaties een verrekijkeruitleenpunt. Voor bezoekers om te lenen als ze op pad gaan. Of om te lenen als zee meegaan met een activiteit of excursie. Met deze verrekijkers brengen wij de natuur en vogels nog meer dichtbij voor ze. Een slimme manier om het goede gedrag te bevorderen. En natuurlijk om verstoring te voorkomen. Nu in deze periode van de vogeltrek nog meer de moeite waard.”

Waar een verrekijker lenen

  • Ameland – bij de wadwachtpost Engelsmanplaat (vanaf april 2024 bij excursies)
  • Groningen – bij bezoekerscentrum Waddenkust Pieterburen
  • Noord-Holland – bij natuurinformatiecentrum ’t Kuitje in Balgzand
  • Schiermonnikoog – bij de jachthaven
  • Terschelling – bij de vogelwachterspost op de Boschplaat
  • Terschelling – bij stichting De Milieujutter (bij deelname aan excursie)

De komende tijd monitoren we hoe de uitleen van verrekijkers verloopt. Wie weet komen er dan wat locaties bij waar bezoekers een verrekijker kunnen lenen.

Verstoring vaak onbedoeld

Onderstaande korte video van Dwaalfilm Wadden laat de impact van verstoring zien. Een wandelaar verstoort een groep slokeksters op een hoogwatervluchtplaats. Zou de wandelaar beseffen wat hij teweeg brengt? 

Kijk de korte video over verstoring op Dwaalfilm Wadden.