Oproep Vogelbescherming: honden aan de lijn

Op veel plekken in het land is de zomervakantie al losgebarsten. Helaas vergeten we te vaak dat de natuur meer is dan een decor om te ontspannen. Vooral loslopende honden, op plekken waar dat niet is toegestaan, vormen een groot probleem. Daarom roept Vogelbescherming op je hond aan de lijn te houden waar dat moet. Zeker omdat het broedseizoen van vogels langer duurt dan vaak wordt gedacht. Geef vogels ruimte om te leven!

Verstoring door recreatie

Vorig jaar gaf Vogelbescherming Nederland opdracht voor het rapport ‘Verstoring van vogels door recreatie’ (Krijgsveld en anderen, 2022). Daaruit komt naar voren dat verstoring door recreatie aanzienlijk is. Mensen en loslopende honden verstoren door hun aanwezigheid vaak onbewust vogels en andere dieren in hun mogelijkheden om voedsel te zoeken, te rusten of te broeden. Een hond, wandelaar of fietser die van het pad afwijkt, verjaagt al snel en zonder dat door te hebben een vogel van zijn nest. Als dit een enkele keer gebeurt, hoeft dit niet erg te zijn.

Maar als het meerdere keren per dag gebeurt, levert dat de vogels stress op. Zoveel zelfs dat ze het nest tijdelijk of helemaal verlaten. Dat heeft nare gevolgen: de eieren worden koud of de jongen blijven open en bloot achter met de kans dat ze door een roofdier gegrepen worden. Vooral in het broedseizoen zorgen mensen en honden dus snel voor problemen. Het broedseizoen loopt van het vroege voorjaar tot diep in augustus. Lang niet alle vogels leggen dus (alleen) hun ei in mei, zoals het populaire gezegde luidt.

Tekst gaat verder onder video.

Onvoorspelbaarheid van honden

Momenteel zijn er bijna 2 miljoen honden in Nederland. Honden zijn in veel gebieden welkom, maar niet overal en altijd. Om kwetsbare natuur te beschermen zijn hier duidelijke regels voor. Helaas zien natuurbeheerders nog te vaak loslopende honden op plekken waar dat verboden is. Zo werd er rond Deventer een natuurgebied afgesloten omdat sommige mensen lak hadden aan de regels. Het grootste probleem met honden voor vogels is dat het gedrag van de hond zich niet laat voorspellen. Loslopend, maar ook aan een lange lijn rennen ze van hot naar her en snuffelen ze aan alles wat ze tegenkomen. Vogels verwachten de hond niet en vluchten, met alle gevolgen van dien.. Ook het geurspoor dat honden achterlaten veroorzaakt onrust.

Meer ruimte voor natuur en vogels

Het rapport van Krijgsveld biedt kennis genoeg om verstoring te verminderen. Hiervoor is een brede aanpak nodig en meer ruimte voor natuur en vogels. Vogelbescherming werkt in heel het land samen met partners, zoals de ANWB, het Groene Strand en andere groene organisaties om bewustwording te vergroten van de impact die natuurbezoekers kunnen hebben op de natuur. Recreatie en natuur kunnen goed samengaan.

Maar niet altijd en overal. Wel vaak en op veel plaatsen. Met een duidelijk plan. Omdat verstoring vaak onbewust gebeurt, verspreidt Vogelbescherming overal in het land animatiefilmpjes. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk mensen helpen om dit filmpje te verspreiden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat honden alleen loslopen op de plekken waar dat mag, zodat vogels en andere dieren in alle rust hun jongen kunnen groot brengen.