De getijdenwijzer bij Westhoek in beeld

In beeld: de getijdenwijzer bij kwelder Westhoek. Aan de Friese kust bij Westhoek is een unieke getijdenwijzer in gebruik genomen om wadvogels beter te beschermen. Het geeft aan wanneer bezoekers de kwelder kunnen betreden, en wanneer ze deze beter kunnen vermijden om de vogels rust te geven. Projectleiders Arnold van Kreveld van Vogelbescherming Nederland en Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea vertellen over de pilotfase waarin het project zich nu verkeert en over de ambitie om dit prachtige Fryske gebied vogel- én recreactievriendelijk te houden.

Bekijk de video: